Komunitní klub

Název projektu: Komunitní klub
registrační číslo projektu je: CZ.03.02.03/00/22_044/0002150,
REALIZACE OD 1.11.2023 PO DOBU 24 MĚSÍCŮ
V ÚZEMÍ JABLONEC NAD NISOU A FRÝDLANT V ČECHÁCH,
realizátor Romany art workshop z. s.

Program je nástupcem OP Zaměstnanost. Mezi jeho hlavní priority patří zefektivnění veřejné správy pro poskytování kvalitních služeb a zvýšení účasti znevýhodněných skupin na trhu práce.