Aktivity

Rok 2021 byl pro nás velmi rušný a produktivní, vyvrcholil skutečně impozantním aktem – tiskovou konferencí, která byla spojena s tradicí Mikulášské nadílky. Této události se účastnila řada dětí a jejich rodičů, kteří měli jedinečnou příležitost vychutnat si atmosféru tohoto tradičního svátku a získat dárky od Mikuláše, anděla a čerta.

Rok 2022 jsme zahájili s velkým elánem a novými projekty. Jedním z hlavních bylo zavedení nové komunikační platformy pro spojení školy a rodiny. Tato platforma byla navržena tak, aby umožnila rodičům a učitelům efektivnější a průhlednější komunikaci ohledně vývoje a potřeb jejich dětí. Po zavedení tohoto nástroje jsme také zahájili řadu mimoškolních aktivit.

Jedním z nich byl workshop na téma lidských práv. Tato akce byla zaměřena na vysvětlení základních lidských práv a jejich důležitosti v naší společnosti. Dále jsme uspořádali workshop s názvem „Stop drogám“ ve spolupráci s Ndzm Cajk. Toto setkání bylo zaměřeno na nebezpečí spojená s užíváním drog a na podporu zdravého životního stylu. Za účast na tomto workshopu jsme odměnili účastníky návštěvou barber shopu.

Další velký projekt byl workshop „Rodina je domov“. Toto setkání bylo zaměřeno na pěstounství, adopci a náhradní péči. Cílem bylo informovat účastníky o těchto tématech a rozšířit jejich povědomí. Dále jsme ve spolupráci s komunitními lídry uspořádali Den zdraví a Dětský den.

V průběhu roku jsme také zavedli platformu volby, která poskytla účastníkům možnost vyjádřit svůj názor na různé otázky. Jedním z hlavních témat, které jsme probírali, byla romská specifika. Tuto diskusi jsme uspořádali s Davidem Tišerem, který je zkušeným odborníkem na tuto problematiku.

V průběhu roku jsme také uspořádali exkurzi do věznice, aby účastníci mohli nahlédnout do fungování trestního systému. Rok jsme zakončili tradiční Vánoční nadílkou na náměstí Frýdlant, která byla plná radosti a společenského ducha.

V roce 2023 máme v plánu pokračovat v naší práci na podporu romské komunity. Zaměříme se na vznik Romských spolků a na budování strategií pro jejich rozvoj. Chystáme se také uspořádat velký festival a konferenci Vaker, která se bude zabývat řadou důležitých témat. Těšíme se na další rok plný úspěchů a nových příležitostí.